Başhekim
11 Şubat 2022

Başak Bilir Kaya
Doç. Dr. Başak BİLİR KAYA

         1979 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1997 yılında öğrenimine başladığı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini 2003 yılında tamamlayarak tıp doktoru ünvanını aldı. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon
dalındaki uzmanlık eğitimini  2009 yıllında Göztepe  Eğitim ve Araștırma Hastanesi’nde tamamladı. 2010-2012
yılları arasında Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitas
yon Hastanesinde  zorunlu hizmetini tamamlayarak, Eylül 2013'e

kadar aynı hastanede uzman hekim olarak çalıştı. Bu süre zarfında eğitim komitesinde görev aldı. Eylül 2013 tarihinde
kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitesi kurmak üzere SBÜ Dr. Siyami Ersek EAH’ne geçerek bu  ünitenin kurulması
ve işletilmesinde görev aldı. Kardiyak rehabilitasyonla ilgili toplumsal ve sosyal sorumluluk  projelerinde yer aldı.
2015-2017 tarihleri arasında kardiyak rehabilitasyon alanında çeşitli asistan eğitimleri verdi.

2008- 2010 yılları arasında EULAR (The European League Against Rheumatism) romatoloji eğitimini tamamlayarak
Avrupa romatoloji sertifikası almaya hak kazandı. 2012 yılında Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu
      Sertifikasını (UEMS PRM Board), 2014 Yılında Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Sertifikasını (Türkiye Board) aldı.

Doç. Dr. Başak Bilir Kaya, TTB, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ve  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
                                  Derneği Kardiyak Rehabilitasyon çalışma grubu üyesidir. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanan ve kongrelerde sunulan
birçok makale, poster ve sözel sunumu bulunmaktadır.
İleri derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.
Halen Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yapmaktadır.