Radyoloji
22 Temmuz 2020

Radyoloji


Erenköy fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde,

Görüntüleme hizmetlerinde;

* Dijital röntgen

* Kemik dansitometresi

* Ultrason ve doppler çekimleri yapılmaktadır


Bölüm bünyesinde 1 adet renkli doppler ultrasonografi cihazı 1 adet dijital röntgen 1 adet lunar marka kemik dansitometresi bulunmaktadır.

Dijital röntgen cihazlar ile poliklinik hastalarına hizmet verilmektedir. Branş hastanesi olmamız paralelinde 2012 yılı içerisinde yaklaşık 22076 hastaya 2365 tetkik, 2013 yılı içerisinde ise yaklaşık 23000 hastaya 41200 tetkike çıkmıştır.

Kemik dansitometresi ile poliklinik ve yatan hastalara hizmet verilmektedir. 2012 yılında 17937 çekim , 2013 yılında 36878 çekim yapılmıştır

Renkli doopler ultrasonografi cihazımız ile vücudun damarsal yapıları, yüzeysel dokuları, batın içi organları incelenmekte, 2014 yılının haziran ayında hizmete girmiştir.