Robotik El Rehabilitasyonu
10 Mayıs 2022

  • IMG_7261.JPG
  • IMG_7265.JPG
  • IMG_7266.JPG
  • IMG_7267.JPG
  • IMG_7268.JPG


Robotik El Rehabilitasyonu Nedir?

       Herhangi bir nedene bağlı olarak elinde fonksiyon kaybı gelişen hastaya, özel bir bilgisayar programı ve mekanik bir cihaz yardımıyla uygulanan eğitim ve egzersizlerden oluşan en güncel tedavi yöntemidir.
    El robotu; İnme (Hemipleji), Omurilik yaralanmaları, Kas tendon yaralanmaları, Brakial Pleksus, Musculer Distrofi (Kas hastalıkları), Multiple Skleroz (MS), Parkinson, Kırık sonrası rehabilitasyon vb. hastalıkların tedavilerinde kullanılır.
       Robotik El Rehabilitasyonu, 3 Boyutlu görsel uyarı  ve mekanik bir cihaz yardımı ile uygulanan eğitim ve egzersiz programıdır.
    El robotları, el veya parmaklarda hareket yeteneğini kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalarda tedavi süresini kısaltan, iyileşme süresini hızlandıran, fonksiyonelliği arttıran, el ve parmakları günlük yaşamında daha aktif kullanımını sağlayan cihazlardır.
    Ağrı ve ödemi azaltma, eklem hareket aralığını korumak ve geliştirmek, lenfatik ve kan dolaşımını geliştirmek, vücut farkındalığını artırmak ve geliştirmek, koordinasyon ve beceri bağımsızlığını geliştirmek, kavrama ve tutma gücünü artırmak, duyu ve sinir motor iletimi ile beynin etkilenen bölgesini uyarmak, amaçları ile kullanılabilmektedir.