Hastanemizde Verilen Hizmetler
04 Haziran 2018

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi; Ünitemizde nörolojik rehabilitasyon, pediyatrik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, romatolojik rehabilitasyon, kas iskelet sistemi ağrılarına yönelik fizik tedavi uygulamaları, lenfödem tedavisi ve iş uğraşı terapisi yapılmaktadır.

Tedavide amacımız; fiziksel modaliteler ve egzersizlerin kullanılmasını içeren fizik tedavi ve hastalık veya travma sonucu fiziksel bir engele uğramış bireyin, geride kalan yeteneklerini ve gücünü kullanarak bu kaybını telafi edebilmesinin sağlanması olan rehabilitasyonun uygulanması ile insanlara ağrısız, özgür hareket etme olanağı vermeyi, yaşam kalitelerini yükseltmeyi ve günlük yaşamlarında bağımsız olabilmelerini sağlamaktır.

 

Nörolojik rehabilitasyon; periferik ve merkezi sinir sisteminin hasarlandığı kafa travması, omurilik yaralanmasına bağlı felç, beyin kanaması veya dolaşım problemlerinin neden olduğu inme, serebral palsi, spina bifida, sinir sisteminin tümörleri, enfeksiyonları, yüz felci, poliomyelit sekeli, Multiple Skleroz, Parkinson ve polinöropati gibi çeşitli nörolojik hastalık durumlarında uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon alanının bir alt birimidir. Uygulanan tedavi sonrası hastanın en üst düzey fonksiyonel kapasiteye ulaşması, mümkün olduğunca bağımsızlığını kazanması amaçlanır.

 

Ortopedik rehabilitasyon; kırık ve çıkık, artroplasti, amputsyon, skolyoz (omurga eğrilikleri), çapraz bağ yaralanmaları, menisküs yırtıkları, burkulmalar, ezilmeler, kas ve tendon zorlanmaları gibi koruyucu ya da cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait ortopedik hastalıklarda cerrahi tedavi öncesi ve sonrası hastanın fonksiyonelliğini en üst düzeye çıkarmak, normal aktivite seviyesini yeniden kazandırmak için uygulana rehabilitasyon yöntemidir. 

Pediyatrik rehabilitasyon; serebral palsili çocukların etkilenen vücut bölgelerinde oluşan spastisite etkisini azaltmak, spastik kasları eğitmek ve çocuğun etkilenen kaslarını verimli kullanabilmesi için kasları güçlendirmek amaçlanmaktadır

Spastisitenin neden olduğu eklem kısıtlılıklarını engellemek için eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe ve pozisyonlama uygulanmaktadır. Ayrıca uygun kaslara güçlendirme egzersizleri uygulanmakta ve ailelerin katılımı ile her hastaya ev programı verilmektedir.

Çocuklarda oluşan gelişim geriliğine uygun gelişim basamaklarını sırasıyla takip edebilmeleri için dönme, emekleme, oturma, ayakta durma ve yürüme egzersizleri yaptırılmaktadır. Bu basamakları izlerken çocuğun bağımsız oturabilmesi ve yürüyebilmesini sağlamak için postür ve denge koordinasyon egzersizleri uygulanmaktadır. Güçsüz ve spastik kasların kuvvetini arttırmak ve çocuğun kas üzerindeki kullanım kabiliyetini arttırmak için elektrostimülasyon gibi fizik tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.
verilen hizmetler

Duyu bütünleme rehabilitasyonu; başta serebral palsili çocuklar olmak üzere birçok çocukluk hastalığında kullanılabilen bir yöntemdir. Terapide çocuğun vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemlerinden geçerek, ortaya çıkan duyusal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkarılması sağlanarak, çocuğun dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olmaları kolaylaştırılmaktadır.

Duyusal bütünleme metodu kişinin kendi vücudundan ve çevresinden gelen duyusal uyaranları organize eden ve vücudunu çevresiyle uyumlu kullanmayı mümkün kılan bir metottur. Bu metotta çocuğun ihtiyacı olan duyusal nöromuskuler, kognitif ve sosyal uyaranlar oyun ortamı ile sağlanmaya çalışılır. Böylece çocuğun bilişsel kapasitesi ve farkındalık seviyesi arttırılarak çocuğun kendi potansiyelinin en üst noktası hedeflenir. Farkındalığı arttırmak, gelen uyaranların düzenlenip uygun bir şekilde işlenmesini ve uygun cevabın açığa çıkmasını sağlamak için taktik sistem (dokunma), vestibüler sistem (denge) ve propriyoseptif sistem (derin duyu) dediğimiz sistemler kullanılmaktadır. 

Karanlık oda; duyu bütünlemenin parçası olan karanlık oda derin duyu uygulamalarının yapıldığı alandır. Bu oda da yapılan uygulamalarla çocukların dokunsal, görsel, işitsel sistemleri geliştirilmekte, ayrıca vücut farkındalığı yaratılmaktadır. Tutma, kavrama, bırakma gibi el yeteneklerini arttırma hedeflenmektedir. 

verilen hizmetler

Robotik yürüme rehabilitasyonu; yürüme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş serebral palsili ve diğer hasta gruplarında yürüme yeteneğini yeniden kazandırmayı veya yürümesini düzeltmeyi hedefleyen sistemdir. Hiçbir insan desteği olmadan sadece cihaz yardımıyla yürüyen çocuklarda kendi kendine yürüyebiliyor hissi uyandığı için psikolojik olarak da destek sağlanırken, aynı zamanda kendini aynada yürürken görmesi de güven kazanmasına yardımcı olunmaktadır. 

verilen hizmetler

Dil ve konuşma terapisi; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapmış sağlık mensupları tarafından bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonudur.

Hastanemizde Ağustos 2016 yılı itibariyle dil ve konuşma terapisi hizmeti verilmektedir. Yatarak tedavi alan hastalarımızın büyük çoğunluğunda nörojenik kaynaklı dil ve konuşma bozukluğu (felç sonrası oluşan afazi, dizartri, apraksi) bulunmakta ve bu hastalarımıza haftada ayaktan hastalarımıza verilmektedir. 

İş ve uğraşı terapisi (ergoterapi); iş ve uğraşı terapisi hizmeti alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağılık profesyoneli tarafından verilmektedir. Uzman tabibin teşhisine bağlı olarak bireylerin günlük yaşam, iş ve üretkenlik, boş zaman aktivitelerine katılımı artırmak, sağlıkdurumlarını iyileştirmek, özürlülüğü önlemek ve çevreyi düzenleyerek katılımı artırmak amacıyla gerekli iş ve uğraşı terapisi yöntemlerinin planlanması ve uygulanmasıdırHastanemizde yatarak ve ayaktan tedavi gören tüm hastalarımıza ergoterapi uygulanmaktadır. 
  verilen hizmetler                    verilen hizmetler

Tıbbi çamur tedavisi (peloidoterapi); Dejeneratif eklem hastalıkları/osteoartrit, fibromyalji, kronik bel ağrısı, dorsopatiler/intervertebral disk bozuklukları, romatoid Artrit gibi inflamatuar romatizmal hastalıkların kronik sekelleri, post-travmatik iyileşme sürecinde gibi hastalıkların tedavisinde, tüm dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artan bir tedavi yöntemidir.

Obezite rehablitasyonu; hastanın kilo vermesinin yanı sıra kas iskelet sisteminin korunması ve obezitenin yol açabileceği eklem hastalıklarının önüne geçmek amacıyla hizmet vermektedir. Hasta tedavi planı ise uzman spor hekimleri tarafından oluşturulmaktadır.

Lenf ödem tedavisi: Lenfatik sıvının hücreler arası dokuda birikerek çoğunlukla kollarda veya bacaklarda, bazen gözde de şişkinlik yapması olarak tanımlanan lenfödemin tedavisinde hastanemizde bandajlama, pnömatik kompresyon cihazı ve manuel lenf drenajı (lenf ödem masajı) ve kinezyolojik bantlama tedavisi uygulanmaktadır