Üroloji Polikliniği
22 Temmuz 2020

    
Hastanemiz üroloji polikliniği'nde erişkin ve çocuk ürolojisi alanlarında hizmet verilmektedir.Genel olarak böbrek ve idrar yolları hastalıkları, taş hastalığı, ürolojik kanserler, erkek cinsel fonksiyon ve üreme bozuklukları, prostat hastalıkları mesane fonksiyon bozuklukları ve idrar kaçırma sorunlarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.