İç Hastalıkları Polikliniği
22 Temmuz 2020

İç Hastalıkları


Hipertansiyon,diyabet,koroner arter hastalıkları,böbrek yetmezliği, anemi,üsye asye gibi hastalıkların tanısı,ayaktan   tedavisi ve takibi yapılır.

Aynı zamanda 100 yataklı hastanenin tüm dahili konsültasyonları yapılmaktadır. Hastane içerisinde müdahale odası dahil tüm acil durumlara bakılır.