T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Tarihçe


     
Erenköy FTR  Giriş.png

     Hastanemiz, 1992 yılında SSK Süreyyapaşa Sağlık Meslek Lisesi olarak hizmete açılmış olup, daha sonra Geriatri Hastanesine olarak hizmet vermiş ve 1998 yılında SSK Kartal Hastanesinden ayrılarak “75. Yıl Erenköy Fizik Tedavi ve Esenlendirme Hastanesi” ismiyle hizmetine devam etmiştir. 2005 yılında SSK’dan, Sağlık Bakanlığı bünyesine devredilen hastane halen Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi adıyla İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı 113 yataklı dal hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmiştir.
     Hastanemiz bahçesinde bulunan SGK Müfettişlik binası 2017 yılında yapılan devir ile Hastanemiz bünyesine dahil olmuş ve İdare ve Poliklinik Binası olarak hizmete açılmıştır. Ayrıca 4. Katta yapılan tadilatlar sonrası Pediatrik Rehabilitasyon Kliniği hizmete açılarak yatak sayısı 145’e çıkarılmıştır.
     Nisan 2018 de Üsküdar İlçesi Ünalan Mahallesinde Hastanemize bağlı Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Ünalan Semt Polikliniği hizmete açılmış, pediatrik rehabilitasyon, uzay terapisi, duyu bütünleme tedavisi, nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon ve fizik tedavi üniteleri kurularak günde ortalama 350 hastaya hizmet verir hale getirilmiştir.

Emeği Geçen Yöneticiler

     2017 -             Doç. Dr. Başak BİLİRKAYA
     2014 - 2017    Prof. Dr. Bekir  DURMUŞ
     2012 - 2014    Dr. Osman SÜMENGEN
     2010 - 2012    Dr. Yakup ÇAĞ
     1998 - 2009    Dr. Erdal ATALAY