T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Üroloji Polikliniği


    
Hastanemiz üroloji polikliniği'nde erişkin ve çocuk ürolojisi alanlarında hizmet verilmektedir.Genel olarak böbrek ve idrar yolları hastalıkları, taş hastalığı, ürolojik kanserler, erkek cinsel fonksiyon ve üreme bozuklukları, prostat hastalıkları mesane fonksiyon bozuklukları ve idrar kaçırma sorunlarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.