Kalite Politikamız/Misyonumuz/Vizyonumuz
03 Mayıs 2024

MİSYONUMUZ
Uluslararası standartlara uygun, etik değerlere ve deontolojik kurallara bağlı, hasta haklarına saygılı, sağlık çalışan güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutan, etkin ve tecrübeli uzman hekimler ve deneyimli sağlık personelleri ile sürekli üst düzeyde tuttuğu kalite standartlarından taviz vermeden modern sağlık teknolojilerini kullanarak nitelikli teşhis, tedavi, bakım ve rehabilitasyon sağlık hizmetleri sunmaktır.


VİZYONUMUZ
Kaliteli ve etkin fizik tedavi ve rehabilitasyon sağlık hizmetlerini toplumun geneline ulaştırarak, yurt içi ve yurt dışından sürekli ve öncelikli tercih edilen bir kamu hastanesi olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Bilimsel çalışmaları takip eden ve güncel teknolojiyi kullanan alanında uzman sağlık personeli ile hasta/hasta yakınlarının bakım ihtiyaçlarını tespit eden, multi displiner yaklaşımla kaliteli tedavi hizmeti sunan ve fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında tercih edilen hastane olmak,
Tüm çalışanlarda kalite bilincinin oluşması ve sürdürülebilir olmasını sağlamak,

Tüm çalışanların memnuniyetleri değerlendirilerek örgüte bağlılığı ve aidiyet duygusu yüksek, kendine güvenen ve kendini geliştiren sağlık ekibi oluşturmak,
Tüm paydaşlarla güvene dayalı işbirliği içinde olmak,
Tespit edilen uygunsuzluk / olumsuzluklara en uygun, en hızlı, en ekonomik çözümü sunacak ve ortaya çıkabilecek yeni olumsuzlukların önüne geçebilecek yönetişim yapısını oluşturmak
İçinde bulunduğumuz topluma, çevreye, doğaya, çocuk haklarına, hayvan haklarına saygılı, davranışlarıyla örnek olan kamu kurumu olmak.