T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Evde Rehabilitasyon HizmetleriEvde Rehabilitasyon Hizmetleri:

Yaşlı veya yatağa bağımlı, ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ağız ve diş sağlığı, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesini sağlayan hizmetin bütünüdür.
Bir tanı koyma birimi değildir.
Acil Sağlık Hizmeti vermemektedir.
Mesai saatleri içerisinde ve randevu sistemiyle hizmet sunulmaktadır.

Evde Rehabilitasyon Birimine, epikriz raporları ve hasta kimlik bilgisi ile birlikte müracaat eden hastaların talepleri ön değerlendirme programına alınmakta uygun görülenler, hafta içi her 09:00-16:00 arasında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman hekimi tarafından evlerinde muayene edilip değerlendirmesi yapılır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman hekimince uygun bulunan ve onaylanan hastaların tedavi kartları düzenlemesini müteakiben görevli fizyoterapist tarafından düzenli rehabilitasyon seans uygulamaları başlatılmaktadır.


KİMLER FAYDALANABİLİR?

·         İnme ( beyin felci )

·         Spinal kord ( omurilik ) yaralanması,

·         Kafa içi yaralanma ve bunlara bağlı hemipleji ( yarım felç )

·         Parapleji (omurilik felci )

·         ALS

·         Multipl skleroz

·         Serebral  palsi

·         Parkinson vb.  hastalara ev ortamında nörolojik rehabilitasyon hizmeti sunulur


HİZMETİN SONLANDIRILMASI

Hastaya sunulan evde sağlık hizmeti aşağıdaki hallerde sonlandırılır:

-  Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi,

-  Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan bakım ve tedavinin, sağlık personeli gerektirmeden yapılabilecek hale gelmesi,

-  Hastanın kendisinin veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,

-  Hastanın vefat etmesi,

-  Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde sorumlu tabip, diş tabibi ya da aile hekimi tarafından verilen hizmetin faydası olmayacağına kanaat getirilmesi,

-  Hasta veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları,

-  Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi. (İkamet yeri değişen hastanın, koordinasyon merkezi aracılığı ile devri gerçekleştirilerek sunulan hizmetin devamlılığı sağlanır.)

Evde Rehabilitasyon Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için;


Telefon              : 0216 411 8011 - Dahili: 1185
Cep Telefonu    : 0534 646  9421
Mail                    : erenkoyftr.esh@gmail.com